Poliisihallituksen Ei mitään rajaa -kampanja
  • Poliisihallituksella uusi Ei mitään rajaa -kampanja
  • Kampanja rahapelien lainvastaista markkinointia vastaan
  • Kohderyhmänä nuoret sosiaalisessa mediassa

Suomen rahapelimonopoli ja rahapelilait ovat puhuttaneet jo vuosia niin pelaajia kuin muitakin rahapeleistä kiinnostuneita. Vuonna 2021 käytiin viimeksi kädenvääntöä siitä, puretaanko Veikkauksen monopoliasema vai ei. Luonnollisesti monopoliasema päätettiin tuolloin pitää ja samalla myös monopoliasemaa pyrittiin vahvistamaan uusimalla Suomen Arpajaislakia erilaisilla toimenpiteillä. Arpajaislaki iski muun muassa rahapelien mainontaan, joka näkyy nyt myös Poliisihallituksen uudessa Ei mitään rajaa -kampanjassa. 

Rahapelien lainvastainen markkinointi ja sosiaalinen media

Suomen Rahapelilain mukaisesti Suomessa rahapelejä saa markkinoida ainoastaan Veikkaus. Näin ollen ulkomaiset rahapeliyhtiöt eivät saa markkinoida pelejään Suomessa. Rahapelilaki määrittelee myös sen, millä tavalla Veikkaus saa markkinoida pelejään. Veikkaus saa markkinoida rahapelejään omien some -kanaviensa kautta, mutta ei esimerkiksi somevaikuttajien avulla. 

Lainvastaisen markkinoinnin keskiössä ovat usein somevaikuttajat, joiden avulla rahapeliyhtiöt pyrkivät luomaan kuvan menestyksestä ja vaurastumisesta. Vaikka menestys ja vaurastuminen ovat tärkeässä asemassa markkinointia, unohtuu usein rahapelien toinen puoli kokonaan – eli rahapelien haitat, joihin kuuluvat muun muassa taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat.  

Rahapelien lainvastainen markkinointi halutaan kitkeä, joten Ei mitään rajaa -kampanjan avulla halutaan lisätä tietoa lainvastaisesta markkinoinnista ja samalla kykyä tunnistaa se sosiaalisessa mediassa. Kampanjan avulla pyritään poistamaan lainvastainen markkinointi.

Somevaikuttajien yleisöstä suuri osa on nuoria aikuisia, jotka saattavat olla alttiimpia mainonnalle. Tällä hetkellä suosituimpina markkinointi kanavina ovat TikTok, Instagram sekä Twitch, jotka ovat suuren yleisön suosiossa. Ei mitään rajaa -kampanjan toiminta on myös kohdennettu erityisesti samalla yleisölle. Kampanjan avulla pyritään näyttämään nuorille aikuisille todellisuus vaurautta ja menestystä tarjoavien somevaikuttajien taustalla. 

Turvallisuus ja vastuullisuus pelaamisessa

Rahapelien kohdalla turvallisuus ja vastuullinen pelaaminen nousevat aina keskiöön, sillä rahapelien on tarkoitus olla viihdettä – ei pakkomielle ja ongelmien aiheuttaja. Suomalaisen Veikkauksen toiminta on hyvin valvottua, joten pelaajien oikeusturva sekä vastuullinen pelaaminen huomioidaan aina kunnolla. 

Jos pelaajan ja rahapeliyhtiön välillä ilmenee ongelmia, voi poliisi auttaa tilanteen selvittämisessä. On kuitenkin selvää, ettei Suomi voi taata pelaajan oikeusturvaa ulkomaisilla sivustoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että pelaajan oikeusturva ei välttämättä toteudu pelatessa ulkomaisilla rahapelisivustoilla. 


Vastuullisen pelaamisen merkitys on suuri ja siksi Veikkauksella on käytössään runsaasti vastuullisen pelaamisen työkaluja. Valitetavasti ulkomaisilla rahapelisivustoilla ei aina ole käytössään rajoitteita, joilla pelaajia pyritään suojelemaan. Näin ollen pelaaja voi ilman talletus- tai tappiorajoituksia päätyä nopeasti pelaamaan yli varojensa.