Lisenssimallin lähestyessä rahapelien markkinointi aiheuttaa keskustelua
  • Nopea siirtyminen lisenssimalliin huolestuttaa tutkijoita
  • Rahapelien markkinointi ja mainostaminen ovat kuuma puheenaihe uudessa lisenssimallissa
  • Urheilussa toivotaan lisätuloja uusien sponsoreiden avulla

Nopea siirtyminen lisenssimalliin

Suomen siirtymisestä rahapelien lisenssijärjestelmään on puhuttu jo hyvän aikaa ja rahapelihaittojen tutkijat ovatkin jo useiden vuosien ajan kehottaneet lisenssijärjestelmään siirtymistä.

Varsinaisesti asia lähti kuitenkin liikkeelle vasta kun rahapelimonopoli Veikkaus ilmoitti muutoksen tarpeellisuudesta osavuosikatsauksessaan viime vuonna. Suomi siirtyy lisenssimalliin vuoden 2026 alusta.

Alan tutkijat pelkäävät, että lisenssimallia koskevat päätökset tehdään liian kiireellisellä aikataululla, eikä järjestelmää ehditä valmistelemaan riittävän huolellisesti.

”Nyt tällä asialla on ihan järjetön aikataulu, ihan liian nopea. Jotenkin tuntuu, että tähän on menty jotenkin ihan väärästä suunnasta. Nyt ajatellaan julkisessa keskustelussa näiden peliyhtiöiden toimesta, että tämä on keino kanavoida lisää tuottoa Suomen valtiolle. Kun pitäisi ajatella, että lisenssijärjestelmä voisi olla keino kanavoida haitallista pelikulutusta, että sitä voitaisiin ehkäistä,”  yliopistotutkija Virve Marionneau Helsingin yliopistosta valaisee.

Rahapelien markkinointia haluttaisiin rajoittaa

Suurena syynä lisenssimalliin siirtymisessä ovat paitsi taloudelliset syyt, mutta myös peliongelmien vähentäminen ja ehkäisy.

Rahapelialan tutkijan mielestä näkyvä rahapelien mainonta voi lisätä ongelmapelaamista. Samaan aikaan myös markkinoinnin täyskielto voidaan nähdä huonona vaihtoehtona kaikille, sillä tällöin pelaamisen pelätään sijoittuvan yhä enemmän järjestelmän ulkopuolisille, ei-säännellyille toimijoille.

Totaalikiellosta seuraisi vain se, ettei kukaan lisenssejä hae ja nykyinen tilanne jatkuu, jossa pelaaminen suuntautuu nykyisen järjestelmän ulkopuolelle. Se ei ole kenenkään etu eikä myöskään haittojen ehkäisyn etu, koska niihin ei pääse kiinni, jos pelaaminen tapahtuu järjestelmän ulkopuolella,” Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski päättää.

Urheilumaailmassa pelätään markkinoinnin liikaa rajoittamista

Rahapeliyhtiö Veikkaus on ollut vuosien ajan yksi Suomen merkittävimpiä urheilun taloudellisia tukijoita. Monet urheiluseurat ovat innolla odottaneet monopolijärjestelmän päättymistä, mikä voisi tuoda urheiluun rahaa sponsorien kautta, mikäli markkinointia ei rajoiteta liikaa tai hyödynnetä markkinoinnin täyskieltoa.

”Se riippuu ihan siitä, minkälaiset säätelyjärjestelmät poliitikot päättävät. Jos alalle tulee markkinointikielto, silloin se loppuu käytännössä ja se on alalle suurin uhkakuva,” sponsoroinnin asiantuntija Risto Oksanen kertoo.

Lue lisää kasinouutisia: