Rahapelijärjestelmän uudistushanke – Markkinointi puhuttaa
  • Markkinointi on yksi uuden lisenssijärjestelmän puhutuimmista aiheista
  • Täysi markkinointikielto ei saa suurta kannatusta
  • Rahapelien markkinoinnille halutaan tarkat säännöt

Suomen rahapelijärjestelmän uudistushanke pyrkii luomaan vastuullisen ja tehokkaan rahapelijärjestelmän, jossa tarkastellaan markkinointisääntelyn tarpeita pelihaittojen ehkäisemiseksi. Rahapelien markkinoinnin rajoittaminen on välttämätöntä, mutta täysi tai osittainen markkinointikielto olisi ongelmallinen lisensoiduille rahapeliyhtiöille ja voisi hämärtää eroa laillisten ja laittomien toimijoiden välillä, esittää Legal Gaming -asianajotoimisto muistiossaan.

Markkinointi kiistakapulana

Täydellinen markkinointikielto voisi haitata kuluttajansuojaa ja kilpailua, sillä lailliset yhtiöt eivät tällöin pystyisi erottautumaan harmailla markkinoilla toimivista yrityksistä. Tämä heikentäisi järjestelmän kanavointikykyä ja vaikeuttaisi pelihaittojen ehkäisyä. Lisäksi tällainen kielto olisi epätavanomainen Euroopassa, missä markkinointirajoituksia on yleensä lisätty asteittain.

Euroopassa on erilaisia malleja rahapelien markkinointisääntelyyn. Esimerkiksi Italiassa ja Belgiassa on tiukat rajoitukset, mutta Ruotsissa aikarajoituksia ei ole. Ehdotetut rajoitukset Suomessa pyrkivät löytämään tasapainon kuluttajansuojan ja markkinoiden toimivuuden välillä.

Markkinoinnille tarkat säännöt

Uudistushankkeessa esitetään muun muassa arpajaislain markkinointisääntelyn selkeyttämistä ja päivittämistä vastaamaan uuden lisenssijärjestelmän tarpeita. Samalla tärkeää olisi myös ajantasaisen ohjeistuksen tarjoaminen rahapeliyhtiöille markkinointikäytännöistä.

Televisio-, radio- ja tietoliikenneverkon välityksellä lähetettävien suoralähetysten osalta ehdotetaan rahapelimainonnan kieltämistä klo 05:00-20:00 välisenä aikana, lukuun ottamatta kohdennettua markkinointia, joka edellyttää kuluttajien suostumusta ja kirjautumista.

Lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on myös tehokkaasti puuttua sosiaalisessa mediassa esiintyvään rahapelien markkinointiin alaikäisten suojelemiseksi. Esitys sisältää kieltoja käyttää tunnettuja henkilöitä rahapelimarkkinoinnissa ja rajoittaa brändilähettiläiden käyttöä. Näin pyritään estämään alaikäisten altistuminen rahapelien mainonnalle.

Lue lisää kasinouutisia: