Rahapelilaille kaksi vaihtoehtoa – lisenssit tai tiukennus
  • Rahapelitoiminnan yksinoikeusjärjestelmää arvioineen esiselvityshankkeen loppuraportti luovutettiin sisäministeriölle 17.4.2023.
  • Raportissa kerrotaan onnistuneista kokemuksista lisenssijärjestelmän suhteen, jollainen on käytössä esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa.
  • Norjan Suomeakin tiukempi rahapelilainsäädäntö on tuottanut erilaisia näkemyksiä lain onnistumisesta.

Sisäministeriön tilaama esiselvitys uuden rahapelilain pohjustukseksi valmistui huhtikuun puolivälissä.

Ekonomi Harri Sailaksen johtaman työryhmän johtopäätös on, että tämänhetkisessä tilanteessa Suomi ei voi kauaa enää olla. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi Ruotsissa käytössä olevan kaltaiseen lisenssijärjestelmään vaihtaminen tai Norjan mallin mukainen monopolin vahvistaminen esimerkiksi lakeja tiukentamalla.

Työryhmän mukaan lukuisissa Euroopan maissa käyttöön otetussa lisenssijärjestelmässä on onnistuttu kanavoimaan pelaajia – ja pelirahoja – valvonnan alaisiin nettikasinoihin ja niiden peleihin.

Myös Suomessa lisenssijärjestelmässä olisi todennäköisesti mahdollista saavuttaa nykytilannetta korkeampi kanavointiaste online-rahapeleissä, esiselvityksestä selviää.

Sen sijaan Norjan mallin mukainen lakien tiukentaminen ei anna yksiselkoista vastausta, onko mallista ratkaisuksi haittapelaamisen vähentämiseksi. Juuri haitta- ja ongelmapelaamisen vähentäminen on uuden lain yksi päämääristä.

Suomessa tuleva pääministeripuolue kokoomus ilmoitti jo vaaliohjelmassaan halustaan purkaa monopoli. Sen lisäksi tulevista hallituspuoluekumppanivaihtoehdoista sekä sdp että perussuomalaiset ovat hiljalleen kääntyneet rahapelimonopolia vastaan.

Miljoonien verotulot valuvat ulkomaille

Yksilökohtaisten pelihaittojen lisäksi valtio menettää satojen miljoonien pelivarojen verotuotot tällä hetkellä ulkomaisille nettikasinoille. Lisenssijärjestelmä toisi näistä todennäköisesti suuren osan valtion kassaan, vaikka 100-prosenttiseen kanavointiasteeseen, eli pelaamisen tuomiseen valvonnan piiriin, ei kuitenkaan koskaan tulla pääsemään, työryhmä toteaa valtioneuvoston tiedotteessa.

Esiselvityksen tarkoituksena oli arvioida yksinoikeusjärjestelmän nykytila suhteessa arpajaislaissa säädettyihin tavoitteisiin, tarkastella esiselvityksen kannalta relevanteissa maissa käytössä olevia rahapelijärjestelmiä ja arvioida erilaisten rahapelijärjestelmien yhteiskunnallisia hyötyjä ja haittoja.

Raportissa korostetaan, että rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisemisen ja vähentämisen tulee säilyä rahapelipolitiikan johtavana tavoitteena myös mahdollisessa lisenssijärjestelmässä. Tämä edellyttää rahapelien markkinoinnin tiukkaa sääntelyä sekä laajaa toimenpidekokonaisuutta rahapelihaittojen ennaltaehkäisemiseksi.

Tuoreimmat casinouutiset