Uhkapeliveroa halutaan korottaa Ruotsissa
  • Ruotsi otti käyttöönsä rahapelien lisenssimallin vuonna 2019
  • Viimeisin muutos rahapelilakiin astui voimaan 1.7.2023
  • Nyt hallitus haluaa korottaa uhkapelien verotusta 1.7.2024 alkaen

Ruotsin hallitus kaavailee rahapelien verotuksen korotusta. Ehdotuksena on, että uhkapelien verotusta nostettaisiin 18 prosentista 22 prosenttiin. Muutos astuisi voimaan ensi vuonna 1.7.2024 alkaen. Hallitus arvioi verojen korotuksen tuovan maalle 540 miljoonan kruunun (45,5 miljoonan euron) lisäverotulot. 

Korotusta perustellaan rahapelin säätelyn vakiintumisella

Ruotsi on pyrkinyt muuttamaan rahapelilakiaan koko ajan paremmaksi. Vuonna 2023 maa on pyrkinyt kitkemään luvattomat nettikasinot kovalla kädellä. Laittomiin uhkapeleihin onkin pyritty puuttumaan useilla eri keinoilla aina pelivalmistajien lisensoimisesta maksuliikenne-estoihin.

Viimeksi Ruotsi teki muutoksia rahapelilakiinsa, jolloin se otti käyttöönsä 1.7.2023 myös pelivalmistajien lisenssit. Nyt maan hallitus kokee, että on aika verotuksen korotukselle, sillä uhkapelimarkkinat on saatu vakiintumaan.

Ehdotuksessa kerrotaaniGaming alaa seuraavan Focus Gaming Newsin mukaan”Nykyinen 18 % veroaste on ollut voimassa siitä lähtien, kun Ruotsin rahapelimarkkinat säädettiin uudelleen vuonna 2019. Rahapelimarkkinat ovat sittemmin vakiintuneet ja kanavointi on lisääntynyt merkittävästi. Lisäksi uudet toimenpiteet laittomien rahapelien sulkemiseksi Ruotsin markkinoilta tulivat voimaan 1.7.2023.”

”Syyt varovaisuuteen verotason asettamisessa eivät siis saisi olla yhtä vahvoja nyt kuin uudelleensääntelyn aikana. Korotuksen 18 prosentista 22 prosenttiin arvioidaan olevan sopivalla tasolla valtion toiminnan rahoituksen vahvistamiseksi ilman, että sillä olisi liian suuri vaikutus yrityksiin ja veropohjan kokoon.”

Ehdotus verotuksen korotuksesta saa myös kritiikkiä

Nettipelialan yhdistys, arvostelee ehdotusta ja kehottaa hallitusta harkitsemaan asiaa tarkasti. BOS:in pääsihteeri Gustaf Hoffstedt on kommentoinut ehdotusta ja ilmaissut huolensa: ”Hallituksen ilmoitus on suuri pettymys. Ennen kaikkea se osoittaa, että hallitus ei ymmärrä, millaisia ​​markkinoita se on asetettu hallitsemaan. Vielä vähemmän hallitus on ymmärtänyt markkinoiden haavoittuvan aseman.”

BOS huomauttaakin, että se on jo aiemmin kesällä varoitellut alhaisesta kanavointiasteesta Ruotsissa. Kanavointiasteen voidaan katsoa olevan kriittisen alhainen, sillä vain 77 % Ruotsin uhkapelimarkkinoista oli kanavoitu. Kanavointiasteen tavoitteeksi oli nimittäin asetettu Ruostissa perätit 90 %. Hoffstedt huomauttaa myös, että osalla uhkapeleistä kanavointiaste on vain 72 %.

Samalla Hoffsted varoittaa mahdollisista verojen korotuksen sueurauksista: ”Trendi on laskeva; toisin sanoen kanavointi vähenee ajan myötä. Olemme jo kaukana valtion tavoitteena olevasta vähintään 90 % kanavoinnista. Jos valtuuskunta hyväksyy veronkorotuksen, palaamme pian kanavointiin, joka meillä oli ennen kuin Ruotsi sääteli uudelleen rahapelimarkkinoitaan vuonna 2019.”

Vielä ei ole tietoa siitä, miten ehdotukseen tullaan suhtautumaan ja meneekö se läpi sellaisenaan. Tällä hetkellä Suomessa suunnitellaan lisenssimalliin siirtymistä, jonka mallina tulee todennäköisesti olemaan juuri Ruotsin lisenssimalli.

Lue lisää kasinouutisia: